Jätkusuutlikkus

Keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimispõhimõtete ning jätkusuutlikkuse põhimõtete integreerimine on olulisem kui kunagi varem – alates väärtuse loomisest kõikidele sidusrühmadele, tõhusast riski- ja mõjujuhtimisest kuni vastutustundliku ja läbipaistva äritegevuseni.

Keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimispõhimõtete ning jätkusuutlikkuse põhimõtete integreerimine on olulisem kui kunagi varem – alates väärtuse loomisest kõikidele sidusrühmadele, tõhusast riski- ja mõjujuhtimisest kuni vastutustundliku ja läbipaistva äritegevuseni.

Evaldas Savickis

Evaldas Savickis

Direktor, tegevjuht

2020. aastal töötasime välja VESTA strateegia aastateks 2021–2023, mille üheks peamiseks strateegiliseks eesmärgiks on jätkusuutlikkuse standarditele tugineva VESTA organisatsiooni arendamine. Oleme konsultatsioonifirma, mistõttu teeme oma igapäevases tegevuses koostööd paljude erinevate sidusrühmadega, kes mõjutavad VESTA tegevust ja loomulikult ka tulemusi. Tunnistan, et üks suurimaid väljakutseid on leida sobivaim viis ja piisavad vahendid, et tagada kõigi sidusrühmade suurem kaasatus meie organisatsiooni.

Kuid üks suurimaid mõjusid meie organisatsiooni arengule ja tulemuslikkusele avaldub minu meelest meie töötajate läbi, kes on pühendunud klientide abistamisele nende jätkusuutlikkusega seotud eesmärkide saavutamisel. Viimastel aastatel oleme süstemaatiliselt töötanud selle nimel, et tagada head töötingimused, hoida töötajaid olulisel määral protsessidesse kaasatuna, pakkuda professionaalset arengukeskkonda ning tagada mitmekesisus ja heaolu. See on meie organisatsiooni prioriteet. Seetõttu on mul suur rõõm tagasiside üle, milles VESTA-t nähakse ihaldusväärse ja vastutustundliku tööandjana, kes pakub arenguvõimalusi ja kaasavat töökeskkonda.

Samuti on mul hea meel positiivse tagasiside üle meie klientidelt, kes hindavad koostööd VESTA-ga kõrgelt. Seetõttu jätkame pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmist ja pädevuste laiendamist, tagades laia valiku jätkusuutlikkusega seotud teenuseid, mis arvestavad meie klientide vajadustega.

Jagades oma jätkusuutlikkuse saavutamise lugu selgelt, tõepäraselt ja läbipaistvalt, ehitame üles usaldust, mis on püsiva väärtusloome jaoks väga oluline. Tunnen heameelt selle teekonna üle, mille VESTA on läbinud, ning kogemuste üle, mis on omandatud, panustades klientide jätkusuutlikkusstrateegiate väljatöötamisse ja elluviimisse. See on ka see, mis innustab meid kasvama ja looma veelgi jätkusuutlikumat organisatsiooni.