ESG ning jätkusuutlikkusega seotud aruandlus

Üha enam on ELi määrustes ning investorite ja muude sidusrühmade poolt soovitav, et organisatsioonid avaldaksid oma ESG ja jätkusuutlikkusega seotud aruanded.

ESG või jätkusuutlikkuse aruanne sisaldab organisatsioonide mitterahalisi tulemusnäitajaid. Selle eesmärk on selgelt välja tuua organisatsiooni keskkonna-, sotsiaalsed ja juhtimismõjud (ESG) koos nendega seotud riskide ja võimalustega. See aruanne on oluline investeerimisotsuste suunamiseks, rohepesu ärahoidmiseks ja sidusrühmadele oluliste tulemusnäitajate tutvustamiseks.

Mitmed hiljutised ELi õigusaktid kohustavad nüüd ettevõtteid avalikustama ka mittefinantsteavet:

ELi taksonoomia

äriühingute kestlikkusaruandluse direktiiv (CSRD)

jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamise määrus (SFDR)

ettevõtte jätkusuutlikkusega seotud hoolsuskohustuse direktiiv (CSDDD, peagi valmiv)

Kasu teile

Läbipaistvus ja parem maine

ESG/jätkusuutlikkusega seotud aruande avaldamine näitab ettevõtte pühendumust läbipaistvusele ja vastutusele. Usaldusväärsed aruanded võivad tugevdada ettevõtte mainet, suurendades usaldust klientide, töötajate, investorite ja teiste sidusrühmade silmis. Lisaks võib see keskkonna- või ühiskondlike murekohtade korral maandada negatiivse avaliku tähelepanu või õiguslike tagajärgede riski.

Nõudlus investorite poolt

Üha enam investoreid seab esikohale ettevõtteid, kellel on eeskujulikud ESG-praktikad. ESG/jätkusuutlikkusega seotud aruande avaldamisega saavad ettevõtted meelitada ligi investoreid, kes soovivad toetada jätkusuutlikke ja eetiliselt vastutustundlikke ettevõtteid.

Õigusnormide järgimine

ELi õigusaktid kohustavad organisatsioone üha enam avalikustama oma ESG ja jätkusuutlikkusega seotud tulemusnäitajaid. Tulevikule suunatud ettevõtte tegevuses on selliste õigusnormide järgimine järjest kesksema tähtsusega.

Me varustame:

  • Jätkusuutlikkust käsitleva aruandluse standardid
  • Olulisuse analüüs, et määrata kindlaks ettevõtet iseloomustavad tähtsamad mõjud, riskid ja võimalused
  • Andmekogumissüsteemid
  • Jätkusuutlikkust käsitlevad aruanded, mis on kohandatud vastavaks organisatsiooni kultuurile, visuaalsele kaubamärgile ja strateegilistele eesmärkidele

* Hind arvutatakse iga projekti kohta eraldi.

Alustamiseks valmis?

Ready to Start?

või võta ühendust meie meeskonnaga:

Elvyra Mikšytė

Ettevõtte jätkusuutlikkuse osakonna juhataja

+370 600 10525

elvyra@vestaconsulting.lt