Keskkonna-, sotsiaalsed ja juhtimisstrateegiad (ESG) ning jätkusuutlikkuse strateegiad

Ettevõtte jätkusuutlikkuse strateegia on väärtustest lähtuv lähenemine ettevõtte arendamisele. See kaardistab ettevõtte üleminekuprotsessi jätkusuutlikumale mudelile. Strateegias on kirjeldatud organisatsiooni mõju majandusele, keskkonnale ja ühiskonnale. Sellega kehtestatakse põhimõtted seadusest tulenevate nõuete täitmiseks ja sidusrühmade jaoks pikaajalise väärtuse loomiseks. VESTA meeskond aitab ettevõtetel luua kohandatud keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimisstrateegiaid (ESG) ning jätkusuutlikkuse strateegiad, toetudes selleks põhjalikule olulisuse analüüsimise protsessile.

Kasu teile

Sidusrühmade kaasatus

Aitab parandada teie kommunikatsiooni ja suhteid organisatsiooni sidusrühmadega..

Riskijuhtimine ja strateegiline eelis

ESG-strateegia loomine võimaldab tuvastada ja juhtida organisatsiooni tegevusega seotud riske ja võimalusi, suunata ressursse ja investeeringuid kõige tähtsamatesse valdkondadesse ning säilitada konkurentsieelis arenevas keskkonnas. Jätkusuutlikkuse strateegia rakendamine edendab innovatsiooni, koostööd ja partnerlussuhteid.

Investeeringutasuvus ja pikaajaline väärtus

Kohandatud jätkusuutlikkuse strateegia tagab pikaajalise tasuvuse ja äritegevuse järjepidevuse. .

Me varustame:

  • Ettevõtte seniste jätkusuutlikkusega seotud praktikate hindamine
  • Koolitused strateegia väljatöötamise meeskondadele
  • Analüüs ja sidusrühmade kaasamine
  • Olulisuse analüüs jätkusuutlikkuse strateegiliste suundade täpseks määramiseks
  • ESG ning jätkusuutlikkusega seotud eesmärgid, näitajad ja sihid
  • Strateegilised tegevuskavad
  • ESG ning jätkusuutlikkusega seotud eeskirjad ja protseduurid
  • ESG- ning jätkusuutlikkusstrateegia rakendamine

* Hind arvutatakse iga projekti kohta eraldi.

Alustamiseks valmis?

Ready to Start?

või võta ühendust meie meeskonnaga:

Elvyra Mikšytė

Ettevõtte jätkusuutlikkuse osakonna juhataja

+370 600 10525

elvyra@vestaconsulting.lt