SFDR ja ELi taksonoomia

Jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamise määrus (SFDR) on ELi õigusakt, mille eesmärk on suurendada läbipaistvust jätkusuutlike investeerimistoodete turul. Selle eesmärk on võidelda rohepesu vastu ja suurendada finantsturu osaliste (sh pankade, fondide, kindlustusseltside ja teiste) avaldatud jätkusuutlikkusdeklaratsioonide selgust.

ELi taksonoomiamääruse eesmärk on kehtestada jätkusuutlikkusega seotud praktikate standardiseeritud kategoriseerimine kogu ELis. See aitab võidelda rohepesu vastu ning võimaldab investoritel ja ettevõtetel teha loodussõbralike praktikate osas teadlikke otsuseid. Selle laiem eesmärk on suunata erainvesteeringuid tegevustesse, mis leevendavad kliimamõjusid ja kohanduvad nendega, toetavad bioloogilise mitmekesisuse kaitset ja muid keskkonnavaldkondi.

Kasu teile

Nõudlus investorite poolt

Kui ettevõte järgib SFDRi ja ELi taksonoomia standardeid, annab see konkurentsieelise, meelitades ligi investoreid, kes otsivad jätkusuutlikke investeerimisvõimalusi.

Läbipaistvus ja jätkusuutlik areng

Otsesed investeeringud keskkonnasäästlikkusele üleminekuks olulise tähtsusega majandustegevusse peavad olema kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega.

Me varustame:

  • ELi taksonoomia ja jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamise määruse (SFDR) nõuded ning neile vastavus
  • ELi taksonoomia rakendamine
  • ELi taksonoomia arvutused ja näitajate avalikustamine
  • Avalikustamistavade ja kohandatud tegevuskavade ülevaatamine SFDR-määruse järgimiseks
  • Nõustamisteenused SFDR-määruse artiklite 8 ja 9 põhiliste negatiivsete mõjudega seotud näitajate arvutamiseks ja avalikustamiseks
  • Poliitikad, dokumendid ja protseduurid kooskõlas SFDR-määruse ja ELi taksonoomia sätetega
  • Investeerimisstrateegiad, mis vastavad SFDR-määruse artikli 8 ja/või artikli 9 nõuetele

* Hind arvutatakse iga projekti kohta eraldi.

Alustamiseks valmis?

Ready to Start?

või võta ühendust meie meeskonnaga:

Elvyra Mikšytė

Ettevõtte jätkusuutlikkuse osakonna juhataja

+370 600 10525