Väline jätkusuutlikkuse haldamine

Organisatsioonid seisavad silmitsi avalikkuse, reguleerimisasutuste, investorite ja teiste sidusrühmade kõrgendatud tähelepanuga jätkusuutlikkusele.

Samal ajal napib kogenud jätkusuutlikkusele pühendunud eksperte. Seetõttu tellivad paljud oma jätkusuutlikkuse haldamisteenuse allhanke korras.

Samal ajal napib kogenud jätkusuutlikkusele pühendunud eksperte.

Kasu teile

Kulutõhusus

Vähendab jätkusuutlikkusega seotud algatustest tulenevaid sisemisi kulusid.

Aja kokkuhoid

Kõigi ESG-ga seotud riskide tõhus haldamine, tagades jätkusuutlikkusega seotud protsesside kiire ettevalmistamise ja rakendamise.

Laiaulatuslikud teadmised

VESTA suurel ja kogemustega jätkusuutlikkuse meeskonnal on igakülgne arusaam jätkusuutlikkusega seotud toimingutest.

Me varustame:

  • Arelevalve jätkusuutlikkuse strateegia loomise ja elluviimise ning jätkusuutlikkuse komitee tegevuse üle
  • Sidusrühmade analüüsimise ja kaasamisega seotud jõupingutuste juhtimine
  • ESG ja jätkusuutlikkusega seotud andmete kogumise, aruandlusmeetodite ja järelevalvesüsteemi arendamine
  • Jätkusuutlikkusstrateegiaga seotud tegevuste ja näitajate edenemise jälgimine
  • Soovitused teie ettevõtte jaoks oluliste jätkusuutlikkusega seotud õigusnormide tuvastamiseks ja vastavusprotsesside käivitamiseks
  • Organisatsiooni jätkusuutlikkusega seotud saavutusi puudutava kommunikatsiooni haldamine
  • Teadmiste jagamine ESG-ga seotud riskide tuvastamiseks ja tõhusate lahenduste soovitamiseks

* Hind arvutatakse iga projekti kohta eraldi.

Alustamiseks valmis?

Ready to Start?

või võta ühendust meie meeskonnaga:

Elvyra Mikšytė

Ettevõtte jätkusuutlikkuse osakonna juhataja

+370 600 10525

elvyra@vestaconsulting.lt