Jätkusuutlikkust käsitlevad uuringud ja analüüsid

Viime läbi ulatuslikke jätkusuutlikkust käsitlevaid uuringuid, mis on vajalikud hoonete sertifitseerimiseks rahvusvaheliste jätkusuutlikkuse hindamissüsteemide alusel. Nendes uuringutes hinnatakse võimalikke riskitegureid ning need on aluseks kulutõhusate ja optimaalsete lahenduste valimisele juba hoone varaseimast kontseptuaalsest etapist alates.

Kasu teile

Täpsed prognoosid

Jätkusuutlikkust käsitlevad uuringud sisaldavad väärtuslikke andmeid ja teadmisi, mis võimaldavad otsustajatel teha teadlikke valikuid investeeringute, kulutõhusate lahenduste ja suurema energiatõhususe osas.

Pikaajalisus

Keskkonnasäästliku ehituse analüüsides vaadeldakse erinevate praktikate, süsteemide ja tehnoloogiate pikaajalist elujõulisust. See aitab kindlaks teha, millised lahendused on tõhusad ja kasulikud ka pikemas perspektiivis, toetades seeläbi stabiilsust ja tulevikukindlust.

Riskijuhtimine

Pöörates tähelepanu võimalikele keskkonna- ja majandusriskidele, võimaldavad jätkusuutlikkusalased uuringud organisatsioonidel võimalikke negatiivseid mõjusid ennetada ja leevendada. Selline ennetav lähenemisviis aitab ära hoida kulukaid keskkonnakatastroofe ja mainekahju.

Me varustame:

  • Olelusringi kulude analüüs (LCCA)
  • Olelusringi hindamine (LCA)
  • Analüüs kliimamuutustega kohanemise kohta
  • Tasuvusuuringud
  • Ökoloogilised uuringud
  • Üleujutuste riski hindamine
  • Akustika uuring ja mürasaaste hindamine

* Hind arvutatakse iga projekti kohta eraldi.

Alustamiseks valmis?

Ready to Start?

või võta ühendust meie meeskonnaga:

Gintarė Laukytė

Keskkonnamõjude ja ehitusanalüüside osakonna juhataja

+370 695 72712