EPD- ja LCA-uuringute kontrollimine

Kolmanda osapoole teostatav EPD kontrollimine on toote keskkonnadeklaratsiooni koostamise lahutamatu osa, mis tagab EPD kvaliteedi. Kontrollimise eesmärk on veenduda, et kõik toote keskkonnadeklaratsioonis esitatud andmed on õiged ja et EPD-protsess viidi läbi vastavalt deklaratsioonile kehtivatele standardnõuetele. Ka olelusringi hinnangu (LCA) kontrollimine tagab sarnaselt EPD kontrollimisele olelusringi hindamise kvaliteedi. Kontrollitud LCA tulemusi on vaja mitmel juhul, millest üks on tarneahela keskkonnamõju hindamine.

Kvaliteedi tagamine

Kvaliteedi tagamine

Tagab EPD-dokumendi või LCA-arvutuste kvaliteedi.

Nõuetele vastavus

EPD/LCA kontrollimine tagab vastavuse kehtivate standardite nõuetele.

Kriitiline lähenemine

Kontroll on sõltumatu kolmanda osapoole hinnang, mis käsitleb esitatud dokumentatsiooni kriitiliselt ja võib tuvastada aspekte, mida LCA- või EPD-analüüsis ette ei nähtud ega hinnatud.

Me varustame:

  • Meil on kolmandast osapoolest kontrollija heakskiit järgmistelt toote keskkonnadeklaratsiooniga tegelevatelt üksustelt:

EPD International | EPD Norge | RTS

  • Teostame erinevate LCA-uuringute ja -analüüside sõltumatuid kolmanda osapoole kontrolle.

* Hind arvutatakse iga toote või tootegrupi jaoks individuaalselt.

Alustamiseks valmis?

Ready to Start?

või võta ühendust meie meeskonnaga:

Sigita Židonienė, Dr.

Konsultant jätkusuutlikkuse alal | EPD/LCA | EPD kontrollija

+370 686 44423

sigita@vestaconsulting.lt