EPD | Toote keskkonnadeklaratsioon

Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) on III tüüpi ökomärgis, mis vastab ISO 14025 standardi nõuetele. EPD on dokument, mis annab üksikasjalikku teavet toote keskkonnamõju kohta kogu selle olelusringi jooksul alates tooraine kaevandamisest kuni toote kasutusest kõrvaldamiseni pärast selle eluea lõppu. Toote keskkonnadeklaratsioon koostatakse olelusringi hindamise alusel ning see annab võimaluse toodete kvalitatiivseks võrdluseks. Ehitustoodete EPD-d koostatakse vastavalt EN 15804 juhistele.

Kasu teile

Organisatsiooni maine tugevdamine

Toote keskkonnamõju deklareerimine tugevdab teie kaubamärgi ja ettevõtte mainet. EPD-deklaratsiooniga tooted on turul konkurentsivõimelisemad, suurendavad usaldusväärsust rahvusvahelistel turgudel ja viitavad jõupingutustele ettevõtte jätkusuutlikkuse nimel. EPD on ka mitme riigi turgudele pääsemise eeldus.

Keskkonnamõju vähendamine

Toote keskkonnadeklaratsiooni koostamise käigus on võimalik tuvastada toote olelusringi etapid, kus toode avaldab keskkonnale kõige suuremat mõju ning leida võimalusi mõju vähendamiseks, aga ka toote täiustamiseks. Samuti annab see võimaluse võrrelda turul olevaid tooteid nende keskkonnamõjust lähtuvalt.

Hoonete keskkonnasäästlikkus

Ehitustooted, millel on toote keskkonnadeklaratsioon, aitavad teenida punkte BREEAM- ja LEED-sertifikaadi jaoks. Toodete keskkonnadeklaratsioonid annavad ülevaate ehitusmaterjalide keskkonnamõjudest, mis on oluline hoone olelusringi analüüsiks ja tootmisel tekkiva süsiniku arvutusteks. Viimasel ajal on ehitusettevõtjad näidanud üles kasvavat eelistust materjalide suhtes, millel on toote keskkonnadeklaratsioon.

Me varustame:

  • Toote keskkonnadeklaratsioonide kohandamiseks juhiste andmine
  • Protseduuriga tutvumine ja andmehaldus
  • Toote täieliku olelusringi hindamine (LCA)
  • EPD-dokumentide koostamine
  • Läbivaatamine kolmanda osapoole poolt ja EPD kinnitamise koordineerimine
  • Toote keskkonnadeklaratsioonide platvormil avaldamise abi

* Hind arvutatakse iga toote või tootegrupi jaoks individuaalselt.

Alustamiseks valmis?

Ready to Start?

või võta ühendust meie meeskonnaga:

Silvija Serapinaitė

Insener | EPD/LCA konsultant

+370 685 11012