Toodete olelusringi hindamine

Olelusringi hindamine (LCA) on meetod tootega seotud keskkonnaaspektide hindamiseks selle olelusringi jooksul. Olelusringi hinnang aitab määratleda toote mõju erinevatele keskkonnanäitajatele, sh globaalse soojendamise potentsiaal (kgCO2e), osoonikihi kahanemine, taastumatute energiaressursside kasutamine, hapestumine, tekkivate jäätmete hulk.

Kasu teile

Keskkonnamõju vähendamine

Olelusringi hindamise käigus on võimalik tuvastada toote olelusringi etapid, kus toode avaldab keskkonnale kõige suuremat mõju ning leida võimalusi mõju vähendamiseks, aga ka toote täiustamiseks.

Täpsed prognoosid

Oluleusringi hindamine võimaldab meil võrrelda erinevaid toodete valmistamise protsesse, tooraineid või energiaallikaid ja seega teha teadlikke otsuseid toote täiustamise osas.

Vastavus sertifitseerimissüsteemidega

Valminud olelusringi analüüsi saab kasutada EPD koostamiseks või muude sertifikaatide saamiseks, kui nende jaoks on vajalik olelusringi analüüs. Samuti saab sellele toetuda keskkonnasäästlikkusega seotud väidete tõendamisel.

Me varustame:

  • Olelusringi hindamise läbiviimine ja aruande koostamine
  • Tooraine alternatiivide või erinevate tootmisprotsesside võrdlus
  • Soovitused tootmise optimeerimiseks, toote mõju vähendamiseks

* Hind arvutatakse iga toote või tootegrupi jaoks individuaalselt.

Alustamiseks valmis?

Ready to Start?

või võta ühendust meie meeskonnaga:

Silvija Serapinaitė

Insener | EPD/LCA konsultant

+370 685 11012