Kasvuhoonegaaside arvutused ja aruandlus

Süsinikujalajälg tähistab ettevõtte poolt tekitatud kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste kogumahtu, mis omab mõju kasvuhooneefektile ja kliimamuutustele. Ettevõtete KGH heitkoguste arvutamine hõlmab tavaliselt heiteallikate kindlakstegemist, tegevuste ja protsesside kohta asjakohaste andmete kogumist ning heitetegurite rakendamist eralduvate kasvuhoonegaaside koguse määramiseks.

Pakume oma klientidele hinnanguid nende keskkonnamõjude kohta, järgides ELi roheleppe nõudeid ja rahvusvaheliselt tunnustatud CO2 arvutamine metoodikaid, nagu kasvuhoonegaaside (CO2 jne.) protokoll ISO 14064.

co22

Kasu teile

Kliimamuutuste leevendamine

Arvutades oma CO2 jalajälje saavad organisatsioonid objektiivselt hinnata oma keskkonnamõju. Selle mõju leevendamiseks võetud meetmed on kooskõlas ühise eesmärgiga, milleks on kliimamuutuste vastu võitlemine.

Organisatsiooni maine tugevdamine

CO2 jalajälje avalikustamine ja selle vähendamiseks eesmärkide seadmine suurendab organisatsiooni sotsiaalset ja keskkonnaalast vastutustundlikkust, kasvatades seeläbi usaldusväärsust sidusrühmade seas. Investorid panevad investeerimisotsuste tegemisel suuremat rõhku kliimariskidele, eelistades ettevõtteid, kes on pühendunud nende riskide maandamisele. 

Kulude vähendamine ja tõhusus

Peale ettevõtte CO2 jalajälje arvutamist on võimalik välja selgitada peamiselt energiatarbimise ja transpordikuludega seotud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise võimalused. Vähese CO2-heitega lahenduste rakendamine mitte ainult ei vähenda heitkoguseid, vaid vähendab ka organisatsiooni üldkulusid.

Me varustame:

  • Konsultatsioon enne ettevõtte süsinikujalajälje määramise läbiviimist (CO2)
  • 1., 2. ja 3. reguleerimisala KHG heitkoguste arvutused
  • Kasvuhoonegaaside heitkoguste kalkulaatori ja aruande koostamine
  • Ettevõtete koolitamine, kuidas kalkulaatorit kasutada ja kasvuhoonegaaside hinnangulist määra ise arvutada
  • Tootmisel tekkinud ja kasutuse käigus eralduva süsiniku arvutamine

* Hind arvutatakse iga projekti kohta eraldi.

Alustamiseks valmis?

Ready to Start?

või võta ühendust meie meeskonnaga:

Sigita Židonienė, Dr.

Konsultant jätkusuutlikkuse alal | EPD/LCA | EPD kontrollija

+370 686 44423

sigita@vestaconsulting.lt