Süsiniku netonullheide | süsinikuneutraalsus

Süsinikuneutraalsuse või netonullheite strateegia eesmärk on tasakaalustada atmosfääri paisatud süsinikdioksiidi ja muude kasvuhoonegaaside kogust samaväärse koguse sealt eemaldamisega või selle kompenseerimisega. Strateegia hõlmab heitkoguste vähendamist erinevate vahenditega, nagu energiatõhusus, taastuvenergia kasutuselevõtt ja säästvad praktikad. Süsinikuneutraalsuse strateegia eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja globaalse soojenemise piiramisele.

Kasu teile

Ettevõtte maine

Süsinikuneutraalsete praktikate kasutuselevõtt suurendab ettevõtte konkurentsivõimet ja turueelist. Ettevõtte jätkusuutlikkuse aspektina suurendab see usaldusväärsust sidusrühmade seas. Investorid kalduvad eelistama keskkonnateadlike ja vastutustundlike ettevõtete tooteid või teenuseid.

Õigusnormide järgimine

Mõned organisatsioonid on juba kohustatud avalikustama oma keskkonnamõjud ja kehtestama nende vähendamise eesmärgid. Kuna õigusaktid, nagu ka ELi rohelepe, muutuvad kliimamuutuste osas üha karmimaks, peavad kõik organisatsioonid peagi vastutama oma konkreetse panuse eest globaalse soojenemise vastu võitlemisel. Kliimaneutraalsuse või süsiniku netonullheite strateegia kohesel vastuvõtmisel ja elluviimisel saavad organisatsioonid ennetavalt valmistuda eelseisvateks väljakutseteks ja panustada kohe kliimamuutuste leevendamisse.

Mõju ja kulude vähendamine

Organisatsiooni kliimaneutraalsuse strateegia väljatöötamisel ja kasvuhoonegaaside neutraliseerimise meetmete prognoosimisel tuleb esimese sammuna üle vaadata energiakasutuse efektiivsus ja energiaallikate päritolu. Suurendades energiatõhusust ja valides kliimaneutraalseid lahendusi ei vähenda te mitte ainult heitkoguseid, vaid ka organisatsiooni üldkulusid.

Me varustame:

  • Kasvuhoonegaaside koguse haldamise põhimõtted vastavalt teie ettevõtte vajadustele
  • Kliimaneutraalsuse strateegia – konsultatsioonid ja kaasamine strateegia väljatöötamisse
  • Praktilised nõuanded parimate ja tõhusamate energiahaldusvahendite kohta
  • Praktilised nõuanded selle kohta, kuidas mõista erinevaid vabatahtlikke või kohustuslikke ettevõtte jätkusuutlikkusega seotud avalikustamise meetmeid ja nende nõudeid
  • „Kliimamuutuste eriprogrammi“ vahenditest rahastatud projektide kasvuhoonegaaside vähendamise aruande koostamine

* Hind arvutatakse iga projekti kohta eraldi.

Alustamiseks valmis?

Ready to Start?

või võta ühendust meie meeskonnaga:

Sigita Židonienė, Dr.

Konsultant jätkusuutlikkuse alal | EPD/LCA | EPD kontrollija

+370 686 44423

Gintarė Laukytė

Keskkonnamõjude ja ehitusanalüüside osakonna juhataja

+370 695 72712